Reklamacje

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 2. Reklamacje można składać tylko i wyłącznie pisemnie, na adres biuro@drukujdobrze.pl. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.
 3. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 7 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 5. Warunkiem złożenie reklamacji w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych w zamawianych produktach jest spisanie protokołu w obecności kuriera.
 6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego produktu bądź usunięcia niezgodności ( np. wymiar), wszelkie koszty odbioru i dostaw ponosi Sklep drukujdobrze.pl
 7. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 8. Pliki przesłane przez klienta nie podlegają reklamacji, nawet w przypadku weryfikacji i akceptacji do druku.
 9. Drukarnianie koryguje (treści) w materiałach przesłanych przez klienta.
 10. Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z oczekiwania na materiałów do druku przez klienta nie podlegają reklamacji.
 11. Różnice kolorystyczne mimo druku z tych samych plików nie podlegają reklamacji. ( W przypadku dłuższego magazynowania jakiejkolwiek rolki mogą wyniknąć różnice w druku kolorów ze względu na różne wchłanianie się atramentów)
 12. Nieterminowe doręczenie przesyłki przez kuriera nie podlega reklamacji.
 13. Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00.